کابل شارژسریع و دیتا آیفونی و اندرویدی LDNIO مدل LC86