کابل دیتا و شارژ سریع اندروید و آیفونیLDNIO مدل LS24