مشهد، بلوار احمد آباد، بین خیابان بهشت و پاستور، مجتمع موبایل مشهد، طبقه اول اداری، واحد 4، بازرگانی پاسارگاد

 

بازرگانی پاسارگاد ارائه دهنده توزیع کننده تخصصی حافظه و بزرگترین پخش در شرق کشور