فلش مموری سندیسک با ضمانت متین

سندیسک/ Sandisk یکی از برند های محبوب در ایران سندیسک می باشد که در زمینه فلش مموری بسیار خوب عمل کرده است و با ضمانت متین در بازرگانی پاسارگاد موجود است.