سندیسک/ Sandisk

سندیسک/ Sandisk

سندیسک/ Sandisk یکی از برند های محبوب در ایران سندیسک می باشد که در زمینه فلش مموری بسیار خوب عمل کرده است .